Schoolbestuur

Raad van bestuur

Vzw Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen (KOBeL)
Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen
Ondernemingsnummer: 0423547.283
Website: www.sgpit.be

Schoolbestuur

Het schoolbestuur maakt deel uit van de vzw KOBeL en organiseert het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid, de beleidsvorming en de materiële voorwaarden die noodzakelijk zijn voor goed onderwijs.
De samenstelling van het schoolbestuur kan je raadplegen op onze website.

Voorzitter: Marc Robben
Telefoon: 011 42 27 85
Ondervoorzitter: Nicole Verweyen

Scholengemeenschap


Vanaf 1 september 2020 maakt onze school deel uit van de scholengemeenschap SG Pit. Deze overkoepelende organisatie behartigt de belangen van alle Vrije Katholieke basisscholen van Beringen en Lummen en het bijzonder onderwijs “De Brug”.

Coördinerend directeur: Carine Theunis.
Telefoon: 011 42 27 85
E-mail: directie@sgpit.be

Bestuurscomité

Onze school beschikt ook over een plaatselijk bestuurscomité dat de specifieke belangen van onze school behartigt. Het bestuurscomité is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Voorzitter: Jos Bouchet
E-mail: josbouchet@hotmail.com