Schoolreglement

Het volledige schoolreglement voor schooljaar 2024-2025 kan U raadplegen in bijlage.