Schoolreglement

Het volledige schoolreglement voor schooljaar 2022-2023 kan U raadplegen in bijlage.